BG-Ново регистрация био за овощарска вар

НОВО!!! От 12.06.2019 нашият продукт

fiMUM Fruchtkalk е вписан в  Ресурсния списък на Научния институт по биологично земеделие FIBL - Швейцария 

fiMUM Fruchtkalk, калциев тор със странични въздействия

Третирайте сега с Фрухткалк (Fruchtkalk) и MgOfiMUMplus вашите култури.

Калций и Магнезий се приемат най-добре в нарастващите листа на растенията. Сега е правилният момент да снабдите вашите растения с максимална доза основни хранителни вещества.

Хлороза, Калциев дефицит, Schlaffe, други прояви на дефицит при растенията, … няма да се проявяват след това.

Всички паразитни гъби, дрозофила Судзуки, други гризещи и смучещи паразити няма да преживеят торенето с Фрухткалк.

При аспержите повече няма да са Ви никакъв проблем също Аспержи-бръмбарът и Аспержи-ръждата.

Чрез редовно пръскане с Фрухткалк до голяма степен културите не изпитват топлинен стрес. Също така с помощта на Фрухткалк може да предпазите Вашите култури от слънчев пригор.

Чрез редовното торене с Фрухткалк кожицата на ягодоплодните и другите плодове става по-стабилна. Затова черешите няма повече да имат напуквания. Вашите плодове стават по-ароматни, със сочен плодов вкус, по-устойчиви при съхранение и без остатъчни вещества.

Третирайте колкото се може по-скоро след градушка. По този начин Вашите култури са без вредители и ще се лекуват по-лесно.

За по-добро и равномерно прилагане използвайте винаги нашия прилепител„Pimp“.

Като допълнителни листни торове Ви препоръчваме, при съответния недостиг, да използвате нашите торове Купрум(Cuprum), МанЦинкум (ManZincum)иФерумКуатро (FerrumQuattro).

- Фрухткалк (Fruchtkalk) е ЕС тор - ВАРи прилагането му е част само от Добрите производствени практики.

- Фрухткалк (Fruchtkalk) изпълнява критериите на за ЕС-„основно вещество“, допустим за употреба за хранителни цели.

- Фрухткалк (Fruchtkalk) не трябва да се смесва с препарати за растителна защита!

За всички посочени по-горе точки разполагаме с подробна информация.С удоволствие ще Ви я изпратим директно и сме на разположение за разговори по телефона при Ваши въпроси.ZuallenStichpunktenhabenwirausführlicheInformationen.

Ваш

Руди Шнайдер и неговият екип

© 2019 - 2021 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.