PIMP за fiMUM - прелипитен/адювант

PIMP за fiMUM

Супер овлажняващ листната повърхност прилепител и Адювант. Допълващо вещество за продуктите fiMUM с номер 5830-60.

 

Начин на действие: PIMP за fiMUM® е овлажняващ листната повърхност препарат и прилепител за торовете и препаратите  за растителна защита fiMUM®. Той служи за подобряване  прилепването и задържането на работния разтвор към третираната листна повърхност. Чрез намаляване на повърхностното напрежение PIMP за fiMUM® се грижи за по-доброто разпределяне и прилепване на работния разтвор върху листната повърхност. Прилагането на PIMP за fiMUM® предотвратява образуването на петна от пръскането.

Количество на прилагане на PIMP за fiMUM® Fruchtkalk®  300 мл на 1000 л работен разтвор

Количество за прилагане при трайни насаждения: 0,03% макс. 0,06%  

Начин на употреба: PIMP за fiMUM® се добавя при непрекъснато разбъркване резервоара за вода, след което се добавя тора fiMUM® във вид на разтвор. PIMP за fiMUM® може да се смеси торове и употребявани препарати за растителна защита. При това трябва да се спазват указанията на производителя на съответните ПРЗ.

Да не се прилага PIMP за fiMUM® в случай, че могат да се очакват проблеми с поносимостта на растенията при усвояване на средствата за растителна защита.

Складиране и съхранение: да не се съхранява на места, където е възможно замръзване; да се съхранява само в затворени оригинални опаковки, отделно от храни и фуражи и на недостъпни за деца места;

Обезвреждане: Да не се използват за повторна употреба празните опаковки. Празните, внимателно почистени опаковки да се предават в оторизираните събирателни пунктове. Остатъци от продукта да не се депонират с битовите отпадъци.

 

PIMP за fiMUM®

99% сулфон янтарна/сукцинова/ киселина диизоктил естер, 1% лимонена киселина, мастни киселини

Опасност: Причинява дразнене на кожата, тежки увреждания на очите

 

Указания за безопасност:

Да се пази от деца. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: грижливо изплакване в продължение на няколко минути с вода. Евентуално наличните контактни лещи да се отстранят. Обърнете се към лекар/ползвайте лекарска помощ. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с вода и сапун.
Използвайте ръкавици (предпазно облекло / предпазни очила).
Избягвайте всеки ненужен контакт с препарата. Неправилната употреба може да причини вреди на здравето.
За избягване на рискове за хората и околната среда спазвайте инструкцията за употреба

 

Листовка с указания за сигурност на сайта: www.Verblasetechnik.de/Service

Опаковка: пластмасова бутилка  1 литър или туба 5 литра

 

Официален вносител за България:

„Балкан Био Фрукт“ ООД
адрес: гр. Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 3, офис 1
тел: +359 88 7832141
Е-маил: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

© 2019 - 2021 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.