Сряда, 08 Януари 2020 21:21

Опасно време

Опасно променливо време през Януари

Времето през януари: от минус 15° до плюс 15°, повече сняг - през второто десетдневие (според прогнозите на синоптик.бг)

Големите амплитудни разлики в температурите пре м. Януари и Февруари са предпоставки за неустойчив „зимен покой” при овощните култури и лозята.

Преждевременното затопляне дава сигнал за начало на сокодвижение и провокира набъбване на пъпките. Тези явления са изключително опасни при настъпване на повратни студове които нанасят трайни и необратими процеси както в плодните пъпки така и по проводящата тъкан на стъблата на овощните култури които най често се напукват и образуват „мразобойни” рани които са отворени врата за вторични зарази и постепенно загиване на овощните дървета. Старите и добре изпитан добри земеделски практики като увиване на стъблата с хартия и други изолационни материали и варосване дават своите положителни резултати.

В професионалните овощни градини и лозя тези методи до сега бяха  неприложими поради голямата трудоемкост и липса на работна ръка но с появата на пазара на fiMUM®-Fruchtkalk® Фрухткалк- немска Овощарска вар и технология за механизирано  цялостното варосване на овощни дървета и лозя  тази практика вече се прилага на много места в България.

Механизираното „варосване” с овощарска вар при концентрация на работния разтвор 5-10% дава възможност да се удължи периода на покой на плодните пъпки при овощни култури и лозя с 3-4 седмици по този начин се преминава критичния период на късните пролетни слани и повратни студове.

© 2019 - 2021 "Балкан Био Фрукт" ООД. Всички права запазени.